Телефон
Адрес Talkabouturology, Nizhny Novgorod, Russia
Skype ukitcom
E-mail Talkabouturology@list.ru
  Talk about urology
Назад к списку

The records of the conference "Urological care in the face of a new coronavirus infection. Results of 2020 "

The records of the conference "Urological care in the face of a new coronavirus infection. Results of 2020 "


https://www.uroweb.ru/news/opublikovani-zapisi-konferentsii-urologicheskaya-pomoshch-v-usloviyah-novoy-koronavirusnoy-infektsii-itogi-2020g