Talk about urology

Назад к списку

Radiation therapy after organ-preserving surgery for seminoma in patients with monorchism: safety and efficacy

Radiation therapy after organ-preserving surgery for seminoma in patients with monorchism: safety and efficacy


https://www.uroweb.ru/news/luchevaya-terapiya-posle-organosohranyayushchey-operatsii-po-povodu-seminomi-u-patsientov-s-monorhizmom-bezopasnost-i-ef