Телефон
Адрес Talkabouturology, Nizhny Novgorod, Russia
Skype ukitcom
E-mail Talkabouturology@list.ru
  Talk about urology
Назад к списку

Influence of leukocytospermia on the parameters of spermatozoa and their DNA in men with infertility

Influence of leukocytospermia on the parameters of spermatozoa and their DNA in men with infertility


https://www.uroweb.ru/news/vliyanie-leykotsitospermii-na-parametri-spermatozoidov-i-ih-dnk-u-mugchin-s-besplodiem